Hotline: 032 6907272

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TẠI TUTUPETTI

I. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin:

 • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của những tổ chức và cá nhân tham gia hoặc giao dịch trên website Tutupetti.
 • Thực hiện giao hàng cho khách hàng đã mua sản phẩm tại Tutupetti.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
 • Thông báo về tình trạng giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.

II. Quy định cụ thể:

1. Về việc thu thập thông tin:

 • Khi khách hàng thực hiện giao dịch trên website Tutupetti, họ cần cung cấp một số thông tin cần thiết để được áp dụng các chương trình ưu đãi.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cung cấp là chính xác và được cập nhật thường xuyên. Tutupetti không chịu trách nhiệm nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác.

2. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin:

 • Mọi thông tin của khách hàng được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Tutupetti.
 • Thông tin thanh toán của khách hàng được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế và không được lưu trữ trên hệ thống của Tutupetti.

3. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng:

 • Tutupetti không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp cần thiết, Tutupetti sẽ thông báo và chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi có sự đồng ý từ phía khách hàng.

4. Liên hệ, giải đáp thắc mắc:

Khách hàng có thể liên hệ hotline của Tutupetti tại số: 0326.907.272

Địa chỉ email: tutupetti@gmail.com

III. Cam kết bảo mật thông tin:

Tutupetti cam kết bảo mật tất cả thông tin và dữ liệu của khách hàng, chỉ sử dụng cho mục đích giao dịch và chăm sóc khách hàng, không tiết lộ hoặc phân tán thông tin cá nhân của khách hàng.